Spijk wint Steenbreektrofee

Stichting Spijk Actief heeft tijdens de Nationale Groendag in Wageningen op 14 november de Steenbreektrofee 2019 in ontvangst mogen nemen voor de realisatie van het dorpshart in Spijk. Robert Graat, programmadirecteur Groene Metropool en tevens jurylid van de Steenbreektrofee, overhandigde de prijs. Stichting Tuindorp Geleerdenbuurt Belangen nam met het Jan-Hendrik Smit Hofje in Den Helder de aanmoedigingsprijs in ontvangst.

14 november 2019

Tien aangesloten partners van Operatie Steenbreek hadden voor de wedstrijd een inzending ingestuurd. De zevenkoppige jury nomineerde vier projecten: Buurtinitiatief Zichtweg in Apeldoorn, Stichting Tuindorp Geleerdenbuurt Belangen in Den Helder, CPO De Getijden in Nijmegen en Stichting Actief Spijk.

De Nationale Groendag stond dit jaar in het teken van biodiversiteit. De rode draad in alle vier de projecten, zei Graat, is dat het niet alleen gaat over biodiversiteit, klimaatbestendigheid en gezondheid, maar dat bij alle vier het sociale en gezondheid een belangrijke rol speelt.

‘Boeiende aanpak’

Stichting Actief Spijk maakte samen met bewoners een centrumplan van onderaf. Het project werd door de jury vooral geroemd de compleetheid van  de aanpak en de tomeloze inzet van de dorpsgemeenschap, die verantwoordelijk neemt van haar eigen leefomgeving en van bedreigingen van de krimp een kans maakt.

'De jury is onder indruk van de omvang van het project en de wijze waarop zowel bewoners als bedrijfsleven zicht betrokken tonen bij hun dorp. In de loop der jaren zijn meerdere projecten uitgevoerd waarmee vergroening, zowel op de schaal van de straat als het dorp en de streek zijn gerealiseerd. Juist in deze samenhang is de leefbaarheid verbeterd, heeft biodiversiteit een waardevolle impuls gekregen en zijn kansen om de klimaatbestendigheid te vergroten benut. De  jury constateert dat de integrale benadering voor de Stichting Actief Spijk, maar ook voor andere betrokken organisaties en instantie een vanzelfsprekendheid is. Dit heeft geleid tot een boeiende aanpak en goede oplossing', zo klinkt het juryrapport.

Koppeling met sociale activiteiten

Bij het Jan-Hendrik Smit Hofje in Den Helder uitte de jury grote waardering voor de manier waarop vergroening hand-in-hand gaat met sociale activiteiten in de wijk. ‘Het is te zien dat de "steenbreekgedachte" in alle activiteiten wordt meegenomen, gekoppeld aan het energieke initiatief Uiterwijk is ook de wijze waarop zowel de gemeente, de woningstichting en belangenvereniging samenwerken en ondersteunen en ook de manier waarop dit gebeurt is vernieuwend', aldus de jury.

Steenbreektrofee

De Steenbreektrofee is een initiatief van Operatie Steenbreek. Vorig jaar ging de prijs naar gemeente Laarbeek. De opzet van de competitie werd dit jaar gewijzigd. De criteria werden aangescherpt en dit jaar vond er voor het eerst een jurybezoek plaats. De jury bestond dit jaar uit meteorologe en ambassadeur van Operatie Steenbreek Margot Ribberink, Madeleen Helmer (Klimaatverbond Nederland), Robert Graat (Staatsbosbeheer), Ruud Grondel (AVVN), Henk Kuijpers (Stadswerk), Jaap Toet (GGD regio Utrecht) en Thijs van Mierlo (LSA Bewoners).

Operatie Steenbreek is in 2015 opgericht om concreet actie te kunnen voeren tegen de trend om particuliere tuinen te verharden. Sinds januari van dit jaar is de doelstelling verbreed en richt de stichting zich ook op de publieke ruimte. Samen met de aangesloten gemeenten, waterschappen, provincies en partners wordt gewerkt aan een klimaatadaptieve omgeving, waarbij het verbeteren van de biodiversiteit een essentieel speerpunt is. De Steenbreektrofee zet projecten in het zonnetje die aansluiten bij deze gedachte.

MEER UPDATES

Hoe laten we de natuur in de stad floreren?

Natuurinclusief bouwen is in opkomst, maar de vraag hoe we een natuurinclusieve stad aanvliegen is vaak nog een grote onbekende. In de praktijk blijft het daardoor veelal pionierswerk. Ondertussen zetten ontwikkelingen als uitbreiding en inbreiding van stedelijk gebied en verduurzaming van woningen de natuur in de stad onder druk.

BEKIJK PROJECT

FalcoScandic fietsoverkapping

FalcoScandic is speciaal ontwikkeld voor onze partners in gebieden met een hoge sneeuwlast. De maximale belasting van deze robuuste overkapping bedraagt 200 kg/m2. Door het mooie design van de FalcoScandic merken we dat deze overkapping ook interessant is voor landen waar extreme weersomstandigheden geen rol spelen maar waar men voor deze overkapping kiest vanwege het uiterlijk.

BEKIJK PROJECT

Ontwerpprincipes voor een socialer plein

‘De openbare ruimte is als een toneel.’ Een uitspraak van architect Sjoerd Soeters, onder meer bekend van werk in de Amsterdamse Houthaven en wijk Sluseholmen in Kopenhagen.

BEKIJK PROJECT

PARTNERS