Aan de slag met natuurinclusief ontwerpen? Sluit aan bij de kennisbijeenkomst!

Middels natuurinclusief ontwerpen vergroot je de leefbaarheid voor mens en dier en de biodiversiteit in het stedelijk gebied. Bovendien levert een gezonde ecologische structuur ons ecosysteemdiensten. Desondanks is natuurinclusief ontwerpen nog pionierswerk. Want hoe vergroot je de biodiversiteit in de stad?  En hoe maak je een integraal plan waar natuurinclusief ontwerpen een vast onderrdeel van vormt? Het zijn centrale vragen tijdens een masterclass ‘Natuurinclusief bouwen’ op donderdag 30 januari 2020. Tijdens deze dag geven de auteurs van het boek Stadsnatuur Maken uitleg over natuurinclusief ontwerpen en hoe u dit in de praktijk kunt bewerkstelligen.

16 december 2019

Aan de hand van praktijkcasussen in Amersfoort, die we samen met een ecoloog bezoeken, krijgt u de opdracht om het gebied wat nog volop in ontwikkeling is, volgens de uitgangspunten van ‘Stadsnatuur maken’ te vergroenen. De verschillende invalshoeken, zoals de ecologie, biodiversiteit, stadsgebonden soorten, stedelijke biotopen en onderhoud staan hierbij centraal.

DOOR: Piet Vollaard (publicist/architect) en Jacques Vink (architect), twee van de drie auteurs van het boek ‘Stadsnatuur maken’, verzorgen deze interactieve masterclass.

DOOR: Femke Jochems van Vogelbescherming Nederland geeft in de middag uitleg over toolbox natuurinclusief bouwen.  Dit in samenwerking met de gemeente Amersfoort. Klik hier voor meer informatie
 
VOOR WIE IS DEZE MASTERCLASS BESTEMD? Voor iedereen die zich in de praktijk bezighoudt met het vergroenen van de openbare ruimte en kennis wil bijspijkeren over de laatste ontwikkelingen. 

Via deze link kunt u zich aanmelden.

Programma:

10.00 uur: Inloop
10.30 uur: Inleiding door Jacques Vink en Piet Vollaard over ‘Stadsnatuur maken
11.30 uur: Intro voor de opdracht (zie middag)
12.00 uur: Lunchpauze
12.45 uur: Onder leiding van een ecoloog een bezoek aan in Amersfoort
13.45 uur: Wat kunt u doen voor stadsvogels in het bijzonder? door Femke Jochems van Vogelbescherming Nederland.
14.15 uur: Opdracht: Wat kunt u doen in uw beroepspraktijk? Voorbereiden van korte pitches door cursisten. Het verzamelen van gespreksonderwerpen.
15.00 uur: Pitches van deelnemers vanuit de eigenberoepspraktijk inclusief terugkoppeling
16.00 uur: Borrel

Vragen die centraal staan:

  • Hoe vergroot je de biodiversiteit in de stad? 
  • Welke ecosysteemdiensten (en waarden) kunnen met groen worden bewerkstelligd?
  • Hoe ontwerp je integraal waar ‘natuurinclusief ontwerp’ onderdeel van uitmaakt?
  • Hoe richt je de omgeving zo in zodat de leefbaarheid toeneemt?

Interesse? Wees er snel bij! Maximaal 25 deelnemers.

Kosten: € 350,- excl. btw (inclusief lunch) of € 380,- incl. het boek ‘Stadsnatuur maken’

Locatie: ELBA\REC (Paulus Borstraat 41 in Amersfoort)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Louwen, w.louwen@elba-rec.nl, tel. 06 414 210 79.

Dit evenement wordt georganiseerd door vakblad Groen, Stichting Steenbreek en vakblad Stedelijk Interieur.

MEER UPDATES

Ontwerpprincipes voor een socialer plein

‘De openbare ruimte is als een toneel.’ Een uitspraak van architect Sjoerd Soeters, onder meer bekend van werk in de Amsterdamse Houthaven en wijk Sluseholmen in Kopenhagen.

BEKIJK PROJECT

Aan de slag met natuurinclusief ontwerpen? Sluit aan bij de kennisbijeenkomst!

Tijdens een masterclass ‘Natuurinclusief bouwen’ op donderdag 30 januari 2020 geven de auteurs van het boek Stadsnatuur Maken uitleg over natuurinclusief ontwerpen en hoe u dit in de praktijk kunt bewerkstelligen.

BEKIJK PROJECT

VelopA op weg naar circulariteit

VelopA, specialist in fietsparkeersystemen, fietsenstallingen, straatmeubilair en sportvoorzieningen is een nieuwe uitdaging aangegaan. Het bedrijf heeft zich als doel gesteld circukaire producten te ontwikkelen; CO2-neutraal en met een zo onzichtbaar mogelijke voetafdruk. 

BEKIJK PROJECT

PARTNERS