Markt ’s-Gravenzande: Inbreng betrokkenen leidt tot kwaliteit

Het Marktplein in 's-Gravenzande is dit voorjaar geheel vernieuwd. Er zijn klassieke bestratingen en sierlijke verlichting aangebracht, er kwamen nieuwe bomen en een speeltuin. Ook is er meer ruimte voor terrasjes gecreëerd en kreeg de zeventiende-eeuwse dorpspomp een prominente plek midden op het plein. Aan alle vernieuwingen lag een afgewogen plan ten grondslag.

09 oktober 2018

Het Marktplein heeft van oudsher een verbindende functie voor de detailhandel in ’s-Gravenzande en is tegelijk de centrale plek voor de weekmarkt. Met de herinrichting wilde de gemeente Westland – waar ’s-Gravenzande onder valt – van het plein een nog aantrekkelijker verblijfsruimte maken. Hiervoor werd aan een kant van de Markt een rijbaan opgeheven, waardoor meer ruimte ontstond voor bezoekers. Daarnaast ontstond er meer ruimte voor de horeca. Er kwamen diverse nieuwe terrassen bij, waar het voor bezoekers aangenaam verblijven is.

Uitstraling

Niet alleen werd de functionaliteit van de Markt verbeterd, ook de uitstraling van het plein kreeg door een aantal veranderingen een flinke impuls. Zo verhuisde de monumentale dorpspomp naar het centrum van het plein en werd er meer ruimte gemaakt voor groen. Er kwamen nieuwe bomen bij. Het plein werd uitgevoerd in gele gebakken klinkers met een klassieke uitstraling. Die uitstraling wordt nog versterkt door de gietijzeren lichtmasten met een historisch karakter.

Inbreng betrokkenen

Eerder had de gemeente Westland goede ervaringen opgedaan met PUTkast in Naaldwijk (lees ook: Het Wilhelminaplein: het vernieuwde historische hart van Naaldwijk). Hier leverde PUTkast BV onder meer het ontwerp en de realisatie van de obstakelvrije elektrische en watertechnische installaties voor markt en evenementen. Nu vroeg de gemeente PUTkast een plan uit te werken voor de elektrische energievoorzieningen op de markt in ‘s-Gravenzande. Marco Ekelmans, van PUTkast, vertelt dat dit plan tot stand kwam in overleg met alle betrokkenen. ‘Daarvoor is het nodig om de totale kosten van aanleg en beheer goed te becijferen. Vaak zijn de exacte behoeften niet helder en roepen sommige belanghebbenden maar wat.’

Integraal plan

Eerst werden de wensen van alle gebruikers geïnventariseerd. ‘Er moest meer ruimte komen voor verschillende groepen zodat er een gezellig plein ontstond met meer levendigheid. Dan kijk je naar alle gebruikers, waarbij ook de belangen van de middenstand, de horeca en de marktkooplui op een rij worden gezet. Zo voorkom je dat er een partij domineert, maak je een goede belangenafweging en werk je aan een integraal plan.’

Ekelmans benadrukt het belang van een goed afgewogen plan. ‘Civiel-technische adviesbureaus missen vaak de specialistische kennis en ervaring bij markten en evenementen, maar bij een afgewogen plan komt veel meer kijken. Zorg dus voor een totaal overzicht van alle behoeften en vertaal dat ook naar de totale kosten voor de investeringen en het beheer op de langere termijn. Anders kan het ook mislopen.’

Total cost of ownership

Naast de eenmalige aanlegkosten is ook kritisch gekeken naar de periodieke exploitatiekosten ('total cost of ownership'). Uiteindelijk zijn alle ondergrondse kasten, inclusief alle bekabeling, aangelegd door PUTkast BV. Zo hield de gemeente maximale regie over het proces en de kwaliteit.

Meer informatie: www.putkast.nl en Het Wilhelminaplein: het vernieuwde historische hart van Naaldwijk.  

 

Fotografie: PUTkast BV

VERGELIJKBARE PRODUCTEN

Beste Openbare Ruimte

Groene Loper Breda wint Falco Award Beste Openbare Ruimte

De Groene Loper in Breda is de beste openbare ruimte van Nederland. Dat hebben een vijfkoppige vakjury en 100 openbare ruimte professionals op 15 juni 2017 besloten op het Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR) in Hilversum.
 

BEKIJK PROJECT

Buurtvoorziening

Oplossing voor kwetsbare ouderen in de wijk: de Mitchi-Noeki

De naam Michi-Noeki is afgeleid van het Japanse Michi-no-eki: goed toegeruste halteplaatsen op het brandpunt van verkeersstromen, halteplaatsen waarvan er in Japan vele bestaan.

 

BEKIJK PROJECT

Slim fietspad

‘Dit fietspad is sneller en slimmer dan het weerbericht'

De gemeente Ede heeft een verwarmd fietspad, op basis van verwarmingselementen en zonne-energie. ‘Het vergt nauwelijks onderhoud, is verwarmd en energieneutraal. Dit is nog maar het begin.' Impressie: Warmtebedrijf Ede 

BEKIJK PROJECT

PARTNERS