Stedelijk Interieur

Stedelijk Interieur is al sinds 2004 hét platform voor professionals die zich bezighouden met de openbare ruimte. Het magazine, de website en nieuwsbrief brengen achtergronden, analyses én oplossingen rond thema’s en processen in de openbare ruimte, zoals straatmeubilair, groen, spelen, beheer, ontwerp. Daarbij horen ook nieuwe thema’s als klimaatadaptatie, vergroening, circulaire economie, smart city en energietransitie. Stedelijk Interieur biedt product nieuws in de nieuwsbrief ‘Nieuw op Straat’: hoogwaardige vakinformatie over producten en projecten in de openbare ruimte. Het platform wordt in 2018 compleet vernieuwd qua inhoud en vormgeving.

MEER INFO

Het Landelijk Congres Openbare Ruimte vindt dit jaar voor de 14e keer plaats en is het congres voor alle professionals die zich bezig houden met het ontwerp, de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Het congres geeft antwoord op actuele thema’s en biedt de kans om samen naar oplossingen te zoeken.

Voor u ligt een gevarieerd nummer van het vernieuwde Stedelijk Interieur. We brengen met dit vakblad oplossingen in de openbare ruimte in beeld en de bijdragen die ontwerpers, beheerders, producenten, beleidsmakers en vele anderen daarin leveren. 

PARTNERS