Open data voor een klimaatadaptiemodel

Dataspecialist Civity ontwikkelde een Klimaatadaptatiemodel op basis van open data en aanvullende data uit verschillende bronnen. Het betreft een langdurig project waarbij mogelijkheden worden ontwikkeld om inzicht te geven in beleidsvorming door het combineren van allerlei soorten data. Met het model wordt inzichtelijk welke klimaatmaatregelen van belang zijn. 

02 oktober 2018

Het klimaatadaptatiemodel is een langdurig project van Civity waarbij de mogelijkheden worden ontwikkeld om inzicht te geven in beleidsvorming door het combineren van gemeentedata, publieke en open data. Data uit verschillende bronnen, zoals Slim Melden, in combinatie met sensordata en data gefaciliteerd door de overheid, maken het mogelijk om de langetermijndoelen van de gemeenten op het gebied van klimaat door te vertalen naar concrete actiepunten.

Dit is een verkorte versie van het artikel 'Klimaatrobuuste gemeenten kijken naar de lucht en luiisteren naar de burgers' uit vakblad Stedelijk Interieur#3. Vraag hier een gratis proefexemplaar aan.

Vijf indicatoren

In het klimaatadaptiemodel van Civity zijn de vijf belangrijkste indicatoren voor gemeenten opgenomen: opwekking van zonne-energie, wateroverlast, CO2-uitstoot, hitte-eilanden en luchtkwaliteit. In het onlinemodel zijn verschillende keuzes te maken door middel van selectiecriteria. Zo kan bijvoorbeeld de wijk worden aangeklikt waarover men informatie wil hebben. De wijk wordt dan opgesplitst in de buurten waardoor vergelijken makkelijk wordt gemaakt.

Een andere manier om inzichtelijk te maken wat de gevolgen van de klimaatveranderingen zijn is de zogeheten de Klimaatatlas als basis voor de klimaatstresstest. Gemeenten moeten deze klimaatstresstest in 2019 hebben gedaan. Zie voor de handreiking van de klimaatstresstest: ruimtelijkeadaptatie.nl/stresstest/handreiking/ en www.klimaateffectatlas.nl. Sommige gemeenten willen al in 2030 klimaatneutraal zijn. In het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust moet zijn ingericht.

Hoe bereik ik de 2030 finish? 

01 | Ontsluit data over de meldingen in de openbare ruimte. Het opbouwen van deze gecrowdsourcete data kan leiden tot innovatieve oplossingen voor uitdagingen in jouw stad. 
02 | Werk samen met burgers om de stad uit te rusten met sensoren. Het meten geeft een extra dimensie aan de onderzoeken naar mobiliteit, gezondheid, hitte-eilanden en nog veel meer kansen die je nu misschien nog niet ziet. 
03 | Klimaatadaptatie is een groot onderwerp, hak het in stukjes en kijk waar het laaghangend fruit hangt! Bijvoorbeeld: kijk in welke wijken de meeste zonne-energie kan worden opgewekt en stimuleer juist deze wijk.

 Meer informatie: www.civity.nl

Het Klimaatadaptatiemodel voor de Gemeente Utrecht - beeld: Civity

Voor het model gebruikt Civity (open) data van de meldingen in de openbare ruimte in Utrecht die beschikbaar zijn op het dataplatform. Daar zijn de vrij beschikbare gegevens van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen aan toegevoegd.

MEER UPDATES

Groene Loper Breda

Groene Loper Breda wint Falco Award Beste Openbare Ruimte

De Groene Loper in Breda is de beste openbare ruimte van Nederland. Dat hebben een vijfkoppige vakjury en 100 openbare ruimte professionals op 15 juni 2017 besloten. De groenstructuur van de Vinex-locatie Houten-Zuid en de herinrichting van het Skatepark Westblaak in Rotterdam grepen net naast de hoofdprijs. Samen met De Groene Loper waren zij uit 23 inzendingen genomineerd voor de Falco Award Beste Openbare Ruimte.

BEKIJK PROJECT

Beter aanbesteden

Circulaire economie: beter aanbesteden, beter resultaat

Enige tijd geleden haalde Venlo de krant met de eerste circulaire rotonde. Losse componenten kunnen zo weer worden hergebruikt. Het concept is ontwikkeld door een adviseur en een aannemer die ermee aanklopten bij de gemeente. Die kwam onder het mom van ‘innovatie’ onder aanbesteding uit. Dat roept de vraag op: hoe besteed je eigenlijk circulair aan?

BEKIJK PROJECT

Tour de la Biodiversité

M6B2 Tour de la Biodiversité van Maison Edouard François

M6B2 Tour de la Biodiversité van Maison Edouard  François. Deze toren van 50 meter hoogte van het project M6B2 torent sinds 2016 boven Parijs uit. Voor het gebouw is vrijstelling gekregen van de hoogte-restrictie van 37 meter op voorwaarde dat de toren ‘groen’ zou worden. 

BEKIJK PROJECT

PARTNERS