De fietser: paradepaardje van de binnenstad. Of toch niet?

De auto heeft z’n langste tijd in het stadscentrum gehad. In tijden van klimaatverandering is de fiets een heldenrol toebedeeld. Het stalen ros biedt bovendien een gezonde en sociale manier om jezelf te verplaatsen én fietsers zijn goed voor een groot deel van de winkelomzetten. Anno 2019 geldt in veel steden dan ook het adagium: ruim baan voor de fietser.

22 oktober 2019

Maar als we iets geleerd hebben van de jaren zestig en zeventig, toen het autowegennetwerk ongebreideld kon groeien, is dat ruimte grenzen heeft. Dat geldt ook voor de fiets. Maar de vraag waar deze grens ligt, is geen gemakkelijke.

Utrecht is een van de steden die momenteel druk bezig is met het terugbrengen van water en groen op plekken waar voorheen wegen lagen. Utrecht verwacht voor 2030 de grens van 400.000 inwoners te passeren. Volgens de beleidsplannen mag de hoeveelheid auto’s, ondanks de inwonergroei, niet groeien. Het openbaar vervoer en de fiets moeten een nog belangrijkere rol gaan spelen.

Winkelomzetten
Belangrijk aspect in de vraag hoeveel ruimte de fietser moet krijgen, is tevens de relatie tussen vervoersmiddelen en de opbrengst voor winkeliers. De Deense Cycling Embassy publiceerde onlangs de uitkomsten van een onderzoek waaruit blijkt dat in hoofdstad Kopenhagen shoppers die met de fiets of te voet komen goed zijn voor 49 procent van de winkelomzetten (respectievelijk 29 en 20 procent). Dat terwijl automobilisten verantwoordelijk zijn voor 36 procent en ov-reizigers voor 15 procent van de winkelomzetten. Vaker dan automobilisten komen fietsers terug in dezelfde winkels.

Hillie Talens van CROW, het kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid, geeft aan dat fietsers en voetgangers gevoeliger zijn voor impulsaankopen. ‘Fietsers ruiken een versgebakken brood of zien een aanbieding en gaan bij een winkel naar binnen. De automobilist ruikt het brood niet en ziet een bord met een aanbieding waarschijnlijk niet eens.’

Efficiënter
Zowel Kees van Ommeren van Decisio, een economisch onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in bikenomics, als Talens pleiten voor een andere ruimtelijke inrichting. Volgens hen mag er nog wel meer ruimte voor de fiets komen. Ze noemen beiden fietsstraten en bredere fietspaden. In een fietsstraat ligt rood asfalt en is de auto te gast. Van Ommeren maakt duidelijk dat we niet alles kunnen doen met de fiets en dat de stad niet volledig op de tweewieler moet worden ingericht. ‘De hulpdiensten moeten nog in de stad kunnen komen. Ook die leuke spullen die in de winkelstraten liggen, komen daar niet zonder een groot bevoorradingsvoertuig.’ Hij denkt dat we in de toekomst veel efficiënter met de beschikbare ruimte omgaan. ‘Misschien vervoeren we onszelf later op compacte deelfietsjes, op slimme skeelers of steps die je op kunt vouwen en meeneemt in je rugzak.’

Deze tekst is een gedeelte uit een artikel dat staat in ROm nr.11 (magazine op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en milieu).

MEER UPDATES

Vacature: Gebiedsregisseur - Gemeente Oss

Jij bent de schakel tussen de gemeente en de mensen die wonen en ondernemen in jouw gebied. Samen met hen werk je aan een prettige en veilige leefomgeving.

We hebben Oss op de kaart in drie gebieden verdeeld. Ieder gebied heeft een eigen regisseur. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor wethouders, bewoners, bedrijven én collega’s van de gemeente. Burgerparticipatie wordt een steeds belangrijker middel om samen invulling te geven aan de openbare ruimte. Jij bent bijvoorbeeld aanwezig bij wijk- en dorpsraden en ondernemingsverenigingen. De signalen die je daar krijgt, bespreek je met je gebiedsopzichters. Zij zorgen voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte in jouw gebied.

BEKIJK PROJECT

Nu verkrijgbaar: Mooie Pleinen 2020!

In december valt samen met Stedelijk Interieur de special Mooie Pleinen op de mat. Het magazine is voor iedereen die betrokken is bij het ontwerp, realiseren en het beheer van de openbare ruimte. Vraag nu uw gratis exemplaar aan!

BEKIJK PROJECT

Zo ontwikkel je een stad als park

Geïnspireerd door buitenlandse voorbeelden introduceerde stadmaker Martine Sluijs de term ‘parkinclusief ontwikkelen’. Binnen deze integrale gebiedsontwikkeling wordt bij (nieuwe) bebouwing gebruikgemaakt van het aanwezige landschap. Sabine Boukens formuleerde breed toepasbare inrichtingsprincipes om het concept in de praktijk te brengen. 

BEKIJK PROJECT

PARTNERS