Aftrap Young NVTL

Foto: Thomas van den Berg

27 februari vond in het HNI te Rotterdam de aftrap van het nieuwe initiatief Young NVTL plaats. De organisatie kijkt terug op een succesvolle start. David de Boer, Saskia Bottenberg, Cor Simon, het nieuwe bestuur NVTL, doen kort verslag.

Door het bestuur van Young NVTL, David de Boer, Saskia Bottenberg en Cor Simon.

The kick-off van Young NVTL was aangekondigd op social media als onderdeel van het programma Thursday Night Live event. Het café liep gezellig vol met bezoekers. Er was een flinke opkomst van rond de 40 jonge mensen. Onder hen veel recent afgestudeerden en jong professionals. De avond bestond uit een introductie door Saskia en David, twee korte pitches en een borrel.

Saskia en David deden de aftrap met een uitleg over Young NVTL en een oproep naar de eigen verantwoordelijkheidsgevoel als jongeren in het vak. We zien een urgentie in onze bijdrage als landschapsarchitecten in het veranderende klimaat en politieke ontwikkelingen. Er kwam een goede discussie op gang over hoe we jongeren beter kunnen betrekken en waarom.

Merel Gerritsen hield een korte pitch over haar afstuderen en vertelde dat haar idealisme niet aansluit op de beroepspraktijk. Ze stelde de vraag of wij een opdracht moeten aannemen als dat niet binnen ons idealisme past (in haar voorbeeld: kernenergie). Er volgden wisselende reacties, maar haar statement sprak aan en was onder het publiek een gedeelde zorg.

Cor deed een verslag van zijn reis naar Papua-Nieuw-Guinea en de inzichten die hij daar opdeed als ontwerper. Samen met prachtige tekeningen en een afsluiter van een ‘groen’ Utrecht CS op de plaats van de huidige stenige omgeving.

De borrel was gezellig en velen bleven tot het einde om contacten aan te halen of nieuwe mensen te spreken. Er zijn veel ideeën geopperd over de koppeling tussen Jong BNSP, de Urbanista’s en overige groepen in ons werkveld. Dat belooft een mooi vervolg en samenkomst. Al zal er een lange pauze zijn door het coronavirus.

Young NVTL is het zusje van de NVTL en fungeert als platform voor afstudeerders in tuin- en landschapsarchitectuur en jonge professionals tot 35 jaar - inclusief internationale jongeren. De oprichting is gebaseerd op drie pijlers: 1) verjonging van de NVTL, 2) jongeren een stem geven 3) gezellig samenkomen en interactie tussen verschillende groepen. Young NVTL is te vinden via deze Facebookpagina of via young@nvtl.nl.

31 maart 2020

MEER UPDATES

Vacature: Gebiedsregisseur - Gemeente Oss

Jij bent de schakel tussen de gemeente en de mensen die wonen en ondernemen in jouw gebied. Samen met hen werk je aan een prettige en veilige leefomgeving.

We hebben Oss op de kaart in drie gebieden verdeeld. Ieder gebied heeft een eigen regisseur. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor wethouders, bewoners, bedrijven én collega’s van de gemeente. Burgerparticipatie wordt een steeds belangrijker middel om samen invulling te geven aan de openbare ruimte. Jij bent bijvoorbeeld aanwezig bij wijk- en dorpsraden en ondernemingsverenigingen. De signalen die je daar krijgt, bespreek je met je gebiedsopzichters. Zij zorgen voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte in jouw gebied.

BEKIJK PROJECT

Nu verkrijgbaar: Mooie Pleinen 2020!

In december valt samen met Stedelijk Interieur de special Mooie Pleinen op de mat. Het magazine is voor iedereen die betrokken is bij het ontwerp, realiseren en het beheer van de openbare ruimte. Vraag nu uw gratis exemplaar aan!

BEKIJK PROJECT

Zo ontwikkel je een stad als park

Geïnspireerd door buitenlandse voorbeelden introduceerde stadmaker Martine Sluijs de term ‘parkinclusief ontwikkelen’. Binnen deze integrale gebiedsontwikkeling wordt bij (nieuwe) bebouwing gebruikgemaakt van het aanwezige landschap. Sabine Boukens formuleerde breed toepasbare inrichtingsprincipes om het concept in de praktijk te brengen. 

BEKIJK PROJECT

PARTNERS