Bedrijven en gemeenten voelen urgentie om de openbare ruimte te verduurzamen

Struyk Verwo Infra ziet kansen om samen met ketenpartners de openbare ruimte te verduurzamen

In 2030 moet Nederland 49 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Toen was de totale uitstoot in Nederland circa 228 miljoen ton CO2. In het Klimaatakkoord heeft de Rijksoverheid daarom met een aantal sectoren, zoals de industrie en mobiliteit, afspraken gemaakt zodat bedrijven vergaand verduurzamen.

Het Klimaatakkoord is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag van Parijs. Nederland heeft samen met 194 andere landen afspraken gemaakt om gezamenlijk de wereldtemperatuurstijging te beperken tot onder de 2 graden Celsius in 2050. Het reduceren van de CO2 is daar een goed voorbeeld van. In 2030 moet Nederland op circa 116 miljoen ton CO2 uitkomen; een reductie van ongeveer 49 procent, ten opzichte van de 228 miljoen ton CO2 in 1990. Struyk Verwo Infra, onderdeel van CRH, heeft daarom duurzaamheid als speerpunt gemaakt in zijn beleid.

‘Recyclen van beton helpt gemeenten bij het terugdringen van gebruik van primaire grondstoffen’

Cycle for Concrete (C4C) is een door Struyk Verwo Infra ontwikkeld concept, waarmee ze overheden volledig ontzorgen en 100 procent hergebruik mogelijk maakt. Hiermee zet het bedrijf in op de circulariteit van zijn eigen bestratingsproducten. Betonnen bestrating wordt aan het einde van de levensduur retour gehaald en verwerkt tot puingranulaat. De grondstof wordt volledig hergebruikt in nieuwe beton, waaronder nieuwe betonstraatstenen en -tegels. “Het recyclen van betonafval helpt gemeenten bij het terugdringen van het gebruik van primaire grondstoffen. Het biedt een duurzame oplossing voor het afvalprobleem, doordat wij het betonafval hoogwaardig hergebruiken”, aldus commercieel directeur Rinke Veld.

Ondersteuning gemeenten

Met circa 20.000 artikelen is Struyk Verwo Infra marktleider in de publieke bestrating in Nederland. Het ondersteunt gemeenten bij het kiezen van klimaatadaptieve oplossingen, zoals vergroening, infiltratie en opslag van water en geluidsreductie. De inzet op hergebruik van betonafval is slechts één voorbeeld van een duurzaamheidsinnovatie. “Circa 10 tot 12 jaar geleden hebben wij al heel bewust gekozen voor duurzaamheid als onderdeel van ons beleid”, vertelt Veld. “Al voor het Klimaatakkoord, de Green Deal en het Betonakkoord hebben wij duurzaamheid als één van onze strategische pijlers benoemd. Met als speerpunten circulariteit, CO2-reductie en de laagste Milieu Kosten Indicator (MKI).”

“Op het gebied van duurzaamheid is het voor een gemeente zeker niet gemakkelijk om te kiezen uit de geboden oplossingen. De behoefte kan ook per project verschillen. Het controleren van de werkelijke milieu-impact blijkt moeilijk, maar wel noodzakelijk te zijn. Samenwerking in de keten en transparantie vormen de basis voor verduurzaming”, vervolgt Veld. “Om opdrachtgevers te helpen met de eerste stukjes te leggen van de ingewikkelde duurzaamheidspuzzel, bieden wij de mogelijkheid om onze productielocaties te bezoeken en de diversiteit aan oplossingen gepresenteerd te krijgen. Indien men minder tijd heeft, kan de speciale duurzaamheidspresentatie gepresenteerd worden bij de gemeenten intern. En samen met Kiwa en andere branchegenoten is de BRL K11002 ontwikkeld. Deze BRL (beoordelingsrichtlijn, red.) geeft opdrachtgevers de garantie dat de MKI en het percentage circulariteit werkelijk overeenstemmen met hetgeen is toegezegd. De eisen voor duurzaam beton van Beton Circulair en het Betonakkoord vormen daarvoor de basis. Kiwa zorgt voor de controle. Weer een voorbeeld van ontzorgen van de opdrachtgever.”

‘Klimaatadaptieve maatregelen zijn niet meer weg te denken in het ontwerp.’

Verduurzamen openbare ruimtes

Naast verduurzaming van het product, biedt Struyk Verwo Infra veel mogelijkheden om de openbare ruimte verder te verduurzamen. Klimaatadaptieve maatregelen zijn niet meer weg te denken in het ontwerp. Vergroening en infiltratie van water zijn daarbij belangrijke thema’s.

Veld: "Veel oplossingen maken zelfs allebei mogelijk. Het assortiment groenbestrating is sterk uitgebreid en daarbij is naast de functionele kant ook de esthetische kant niet vergeten. Voorwaarden die ook bijdragen aan het welbevinden van de gebruiker. Fraaie groene omrandingelementen als de Solids en Seats en de Greenline bieden zowel ruimte aan groen als een prettige plek om te zitten. Voor het creëren van geveltuintjes in de steden, zijn er opsluitbanden en speciale hulpstukken beschikbaar. Door ruimte te creëren voor groen, kan ook het regenwater beter worden opgenomen in de ondergrond. Daarnaast zorgen bijvoorbeeld het Kerb-IT-bandensysteem en de wadiband dat het water vanaf de rijweg infiltreert. Ook kleine aanpassingen kunnen grote, positieve effecten leveren. Dit heeft ertoe geleidt dat de EV-kabelgoottegel is ontwikkeld. Kabels van elektrische auto’s worden daarmee weggewerkt in een goot en zijn daardoor afgedekt. Daarmee wordt struikelgevaar voorkomen en is de veiligheid van de voetganger gegarandeerd.”

Nieuwe duurzame innovaties

Innovatie staat niet stil. Struyk Verwo Infra introduceerde recent op de Vakbeurs Openbare Ruimte de U-LEAN bank, uitgevoerd in ultra-hogesterktebeton (USHB). Veld: “Met deze techniek wordt 30 procent minder grondstof gebruikt. Dit geeft een aanzienlijke CO2-reductie en een lichter product, waardoor de bank bijvoorbeeld ook op daken geplaatst kan worden.” Een ander voorbeeld is de nieuwe lijn poefs en plantenbakken ‘Mellow’. Een eigentijdse reeks meubilair voor publieke verblijfsruimtes met uitgebalanceerde materiaal mogelijkheden, waaronder 100 procent FSC hardhout of bamboe zittingen. “We hebben nog volop ideeën, die we momenteel aan het uitwerken zijn. Innovatie op het gebied van duurzaamheid biedt nog veel kansen en houdt ons continu scherp”, vertelt Veld. “De vraag naar duurzame producten zal alleen nog maar toenemen. Wij zijn ervan overtuigd dat we de komende jaren samen met onze ketenpartners de openbare ruimte verder kunnen verduurzamen.”

Meer informatie

Bent u benieuwd hoe wij u kunnen helpen met het realiseren van uw klimaatdoelstellingen? Meldt u aan voor de presentatie ‘Duurzaamheid ligt op straat’.

11 januari 2022

VERGELIJKBARE PRODUCTEN

FietsFlex-palen verkleinen de kans op letsel

BEKIJK PROJECT

Bedrijven en gemeenten voelen urgentie om de openbare ruimte te verduurzamen

BEKIJK PROJECT

De Canapé Retro-lijn van Erdi

BEKIJK PROJECT

PARTNERS