Bijeenkomst voor de groene, gezonde en leefbare stad in Amsterdam

Dit najaar organiseert Green Cities Europe vier inspiratiebijeenkomsten voor gemeenten in het kader van groene, gezonde en leefbare steden.

Iedere gemeente staat voor de opgave om woningbouw, biodiversiteit en klimaatadaptatie ruimte te geven tegen beperkte budgetten. Green Cities Europe organiseert een serie van vier bijeenkomsten exclusief voor gemeenten, waarbij zij opgedane praktische kennis en inzichten met elkaar delen.

04 november 2021

Dit najaar organiseert Green Cities Europe vier inspiratiebijeenkomsten voor gemeenten in het kader van groene, gezonde en leefbare steden.

Voor het aanmelden van deze bijeenkomst, kun je de onderstaande link gebruiken:

Groene stad bijeenkomsten Amsterdam (typeform.com)

Iedere gemeente staat voor de opgave om woningbouw, biodiversiteit en klimaatadaptatie ruimte te geven tegen beperkte budgetten. Green Cities Europe organiseert een serie van vier bijeenkomsten exclusief voor gemeenten, waarbij zij opgedane praktische kennis en inzichten met elkaar delen.

Op 29 november is er een bijeenkomst in Amsterdam, Zuidas. Locatie De Thomas in Amsterdam

Het programma is als volgt:

“Europese steden werken gezamenlijk aan het identificeren van hittestress en ontwikkelen van praktische verkoelingsinterventies voor warme dagen in het project Cool Townslink door Gideon Spanjar, projectleider en senior onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. Ook komt een verkenning naar het gemeten en genoten thermisch comfort van de Zuidas aan bod.

Presentatie “Op weg naar een meer aantrekkelijk en klimaatbestendig Den Haag”, door Wiebke Klemm, Projectleider Nature Smart Cities/ Expert Duurzame Leefomgeving gemeente Den Haag.

Excursie

Inleiding water en klimaatadaptatie op de Zuidas door Wijbrand Sommer, waterexpert van de gemeente Amsterdam, tijdens een wandeling door de Zuidas.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een drankje.

Praktische informatie bijeenkomsten:

13.00 inloop,

13.30 uur start programma

16.30 uur afsluiting programma met een hapje en drankje

Per bijeenkomst is ruimte voor maximaal 35 deelnemers. De inhoud is het meest interessant voor beleidsambtenaren bij gemeentelijke en provinciale overheden.

Bij vragen kunt u de organisatie bereiken via info@degroenestad.nl

VERGELIJKBARE PRODUCTEN

29 November, 2021

Bijeenkomst voor de groene, gezonde en leefbare stad in Amsterdam

BEKIJK

13 October, 2021

Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR)

BEKIJK

PARTNERS