Spectaculaire openbare ruimtes

In deze editie van Stedelijk Interieur komen vormgeving, functionaliteit en beheer van de openbare ruimte samen. Als spraakmakend voorbeeld belichten we de Binnenrotte in Rotterdam, dat in juni bekroond werd met de Award voor de Beste Openbare Ruimte van dit tijdschrift. 

02 oktober 2018

Dit artikel staat in vakblad Stedelijk Interieur #3 - 2018. Vraag hier een gratis proefexemplaar aan.

 

Door de combinatie van toegenomen levendigheid in de plinten, vergroening en bestrating is het grootste stenige marktplein van Nederland veranderd in een veelzijdige ruimte. Voor allerlei typen gebruikers is het er goed toeven, ook dankzij de iconische architectuur als de Markthal, Kubuswoningen en de markante vliegende schotel van station Blaak.

Annemieke Fontein en Martin Knuijt laten hun licht schijnen over ‘het nieuwe Rotterdam’. Fontein, hoofd Landschap van die gemeente, laat in een rondleiding zien hoe de Maasstad steeds meer van een verkeersstad in een verblijfsstad verandert. Ze schetst hoe de samenwerking met toonaangevende ontwerpers in Rotterdam heeft geleid tot spectaculaire ontwerpen en tot een meer verbonden stad. Een van die ontwerpers is Martin Knuijt, directeur van OKRA. Hij schetst hoe het ontwerp tot stand kwam, maar ook met welke beperkingen hij te maken had.

Verder in dit nummer veel aandacht voor de grote transities die op de publieke ruimte afkomen. Hoe kunnen gemeenten in beeld krijgen welke maatregelen ze moeten nemen op het gebied van klimaat- en ruimtelijke adaptatie? Adviseurs van Civity laten zien hoe gemeenten in één klimaatadaptatiemodel verschillende stromen data kunnen combineren. En wat betekent die klimaatadaptatie vervolgens voor de eis van verdere vergroening, voor het beheer en de kosten daarvan? We spraken met beheerders, ontwerpers en projectontwikkelaars en komen tot negen tips om groenbeheer op de agenda te houden én betaalbaar te maken. Dat burgers ook een belangrijke invloed kunnen hebben op vergroening blijkt uit de Groene Connectie in Rotterdam-West. Dankzij een reeks bewonersacties is hier een samenhangende keten van groene initiatieven ontstaan langs de oude Havenspoorlijn. 

Tenslotte veel aandacht voor debat. Onder meer in het betoog van omgevingspsycholoog Berry den Brinker. Hij poneert de stelling: er is een cultuuromslag nodig, het is de hoogste tijd dat professionals en beleidsmakers werk maken van inclusief ontwerpen. Daarbij verwijst hij uitgerekend naar de veelbesproken Binnenrotte, waarbij een aantal trappen naar zijn mening slecht aangegeven zijn voor mensen met visuele beperkingen.

Martin Zuithof
Hoofdredacteur Stedelijk Interieur


 

MEER UPDATES

Beter aanbesteden

Circulaire economie: beter aanbesteden, beter resultaat

Enige tijd geleden haalde Venlo de krant met de eerste circulaire rotonde. Losse componenten kunnen zo weer worden hergebruikt. Het concept is ontwikkeld door een adviseur en een aannemer die ermee aanklopten bij de gemeente. Die kwam onder het mom van ‘innovatie’ onder aanbesteding uit. Dat roept de vraag op: hoe besteed je eigenlijk circulair aan?

BEKIJK PROJECT

Floris Alkemade

Rijksbouwmeester Floris Alkemade: ‘Openbare ruimte is de sleutelfactor’

In zijn agenda benadrukt Floris Alkemade meermaals de maatschappelijke meerwaarde die hij met zijn vakgebied wil creëren. ‘De vorige generatie ontwerpers hield zich bezig met het uitbreiden van de steden. Nu is het tijd om na te denken over de transformatie van wat we hebben.'

BEKIJK PROJECT
Metrostation Muggenhof Neurenberg Foto: D. Popov / Unsplash

Duurzaam beton

Hoe duurzaam is duurzaam beton?

Duurzame betontegels. Wie wil het niet? Maar hoe onderscheid je duurzaam van duurzaam? Om duurzame presentaties van betonproducten transparant te maken introduceerde de branche in samenwerking met certificeringinstituut Kiwa een betonkeur. Maar dan nog is de vraag hoe duurzaam duurzaam beton daadwerkelijk is. Stedelijk Interieur vroeg het aan een circulaire expert, een toeleverancier van duurzame bestrating en een aannemer met een tracklist op circulaire projecten.

BEKIJK PROJECT

PARTNERS